CONTADAVA EXPERT SRL

office@contadava.ro   0727.861.263       facebook   google business site

Informarea nr.1 – ianuarie 2018


I. Legea 275 din 27.12.2017 pentru aprobarea OG 23/2017 privind plata defalcata TVA (MO 1036/2017)


1. Cine aplica split TVA ?

a) entitatile care au obligatia sa aplice sistemul split TVA sunt numai platitorii de TVA care:

a1) au datorii restante de TVA mai mari decat urmatoarele plafoane :

- contribuabili mari : 15.000 lei

- contribuabili mijlocii : 10.000 lei

- contribuabili mici : 5.000 lei

a2) sunt in insolventa

b) entitatile care opteaza pentru aplicarea sistemului. (Cei care opteaza pot beneficia de o reducere a impozitului pe profit/ pe veniturile microintreprinderilor de 5%)


2. De cand se aplica sistemul split TVA ?

Sistemul se aplica de la data inregistrarii de catre ANAF in registrul persoanelor care aplica split TVA. Inregistrarea se va face din oficiu de catre ANAF, pentru persoanele care indeplinesc conditiile, iar cele care vor sa opteze pentru aplicarea sistemului vor trebui sa se depuna o declaratie de inregistrare

Registrul persoanelor care aplica split TVA poate fi accesat la adresa : https://www.anaf.ro/RegPlataDefalcataTVA/

- pentru cei care au datorii la 31.12.2017 peste plafoanele mentionate mai sus si nu le achita pana la 31.01.2018, vor aplica TVA split de la 01.03.2018

- pentru cei care acumulează datorii după 01.01.2018 peste plafoanele de mai sus și nu le achita în termen de 60 de zile de la scadenta, intrarea în sistem se va face cu data de 1 a celei de-a doua luni următoare împlinirii termenului de 60 de zile de la scadenta

- cei care sunt în insolventa la 31.12.2017 vor intra în sistemul split TVA de la 01.03.2018

- cei care intra în insolventa după 01.01.2018, au obligația sa notifice anaf pana pe data de 1 a lunii următoare intrării în insolventa, urmând sa aplice sistemul split TVA în maxim 3 zile de la data depunerii notificării

- cei care optează sunt înregistrați în termen de 3 zile de la data depunerii notificării

3. Când se iese din sistemul split TVA

De la data radierii din Registrul persoanele care aplica split TVA prin depunerea unei notificări, în termen de 5 zile de la data depunerii notificării, astfel :

- cei cu datorii : după minim 6 luni de la data în care nu mai au datorii restante

- cei care sunt în insolventa: după ieșirea din insolventa, cu condiția sa nu mai aibă datorii restante la TVA

- cei care au optat : pot ieși din sistem la sfârșitul anului fiscal, dar după minim un am de aplicare a split TVA

4. Cum se fac plățile începând cu 01.01.2018 ?

Pentru plățile interbancare

Furnizor

Client

Cum se face plata ?

Aplica split TVA

Nu aplica split TVA și este plătitor de TVA

Defalcat :

- Baza din cont curent al clientului în contul curent al furnizorului

-TVA din contul curent al clientului în contul de TVA al furnizorului.

Aplica split TVA

Nu aplica split TVA și este neplătitor de TVA

Normal, din contul curent al clientului în contul curent al furnizorului

Aplica split TVA

Aplica split TVA

Defalcat:

- Baza din contul curent al clientului în contul curent al furnizorului

- Tva din contul de TVA al clientului în contul de TVA al furnizorului

Nu aplica split TVA

Aplica split TVA

Defalcat:

- Baza din contul curent al clientului în contul curent al furnizorului

- Tva din contul de TVA al clientului în contul curent al furnizorului

Nu aplica split TVA

Nu aplica split TVA

Normal, din contul curent al clientului în contul curent al furnizorului

5. Excepții pentru care nu se aplica sistemul split TVA

- plata nu se efectuează direct de către client către furnizor (ex. Plata ramburs, plata în numele clientului, etc)

- plata se efectuează în natura

- plata se efectuează prin compensare

- plata se face se face în numerar sau în substitut de numerar (tichete de masa, tichete cadou, etc.)

- plați cu carduri de debit/credit

- sumele depuse în conturi de garanții la dispoziția furnizorului

- finanțarea acordata de instituții de credit și instituii de credit și instituiri financiar-bancare prin preluarea creanțelor

6. Când trebuie sa vireze/ depună TVA-ul încasat cei care aplica split TVA

Exista doua termene de depunere/virarea a TVA-ului

a) În cazul plaților interbancare eronate, exista un termen de 7 zile lucrătoare pentru a vira a TVA-ul carenu a fost plătit în contul de TVA de către beneficiarii care au obligația virării în contul de TVA. Corecția se poate face în 7 zile fără repercursiuni. Pentru corecție sunt responsabili atât plătitorul cat și cel care a încasat (pot fi ambii sancționați)

b) Obligația virării / depunerii în contul de TVA propriu, în termen de 30 de zile lucrătoare de la încasare pentru :

- TVA aferenta încasărilor prin utilizarea cardurilor sau a substituitelor de numerar (tichete de masa, tichete cadou, etc.)

- TVA-ul care nu a fost plătita în contul de TVA de către beneficiarii care nu au obligația virării în contul de TVA (ex. Persoane fizice, PJ neînregistrate ca plătitoare de TVA, etc.)

- TVA aferenta instrumentelor de plata emise anterior datei de la care furnizorul/prestatorul aplica plata defalcata a TVA și încasate după aceasta data

- diferența intre TVA aferenta încasărilor în numerar și TVA aferenta plaților în numerar efectuate la nivelul fiecărei zile

7.Contul pentru TVA split

Firmelor plătitoare de TVA le-a fost deschis, la trezorerie un cont separat de TVA, din acre nu pot fi retrase sume în numerar. Conturile pot fi verificate la adresa : https://www.anaf.ro/ContIBANTVA/

Orice societate poate deschide conturi la orice banca comerciala pentru split TVA .

8. Sancțiuni și contravenții

a) în cazul plaților eronate

- se pot face corecții în termen de 7 zile lucrătoare fără sancțiuni

- dacă corecția se face într-un termen cuprins intre 7 și 30 zile lucrătoare se aplica o amenda de 0,06%/zi din valoarea TVA atât pentru plătitor cat și pentru beneficiar

- dacă corecția se face în termen de peste 30 de zile lucrătoare se aplica o amenda de 10% din valoarea TVA plătit eronat. Vor fi amendați atât plătitorul cat și beneficiarul

v)în cazul încasărilor de TVA și ne virarea în termen de 30 de zile lucrătoare a TVA-ul încasat (conform alin.6 lit.b de mai sus) vor fi amendați cu 10% din valoarea TVA-ul nevirat/nedepus

c) în cazul ne comunicării tuturor furnizorilor și clienților contul de TVA split amenda este cuprinsa intre 2.000 și 4.000 lei

II. Ordin 3781/2017 – pentru aprobarea modelului și conținutul formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursa

Au fost actualizat nomenclatorul impozitelor și taxelor datorate la bugetul de stat și precizarea ca declarațiile 100 și 710 vor fi transmise exclusiv online începând cu obligațiile aferente lunii ianuarie 2018.

III. OU 113/2017 – pentru prorogarea unui termen

Se amâna pana la 1 iulie 2018 plata într-un cont unic a tuturor obligațiilor fiscale

IV. Case de marcat cu jurnal electronic

Guvernul a aprobat în data de 30.08.2017 OG 13 prin care amâna termenele de implementare a noilor case de marcat. Mai jos puteți găsi calendarul noilor termene:

- Începând cu data de 01.06.2018 operatorilor economici care au calitatea de contribuabili mari și mijlocii le revine obligația de a utiliza doar AMEF model nou;

- Începând cu data de 01.08.2018 operatorilor economici care au calitatea de contribuabili mici le revine obligația de a utiliza doar AMEF model nou;

- Începând cu data de 01.08.2018 se interzice comercializarea vechilor AMEF

Acasa Despre noi Servicii Tarife Consultanta Utile Contact

Adresa biroului nostru este in : Str.Calea 13 Septembrie, nr.239, bloc V5, scara 1, et.1, apartament 6, Bucuresti, Sector 5

Ne puteti urmari pe : facebook google business site Telefon : 0727.861.263 e-mail : office@contadava.ro
Societatea noastra de contabilitate este membra CECCAR, avand autorizatia cu seria A nr. 0012831/24.10.2017      CECCAR