CONTADAVA EXPERT SRL

office@contadava.ro  0727.861.263     facebook   google business site

SERVICII CONTABILITATE


Evidenta contabila si fiscala :

- Inregistrarea cronologica si sistematica a documentelor primare, prelucrarea si pastrarea informatiilor cu privire la situatia patrimoniala.
- Evidenta tertilor, a celorlalte creante si obligatii pe categori
- Evidenta conturilor de trezorerie in lei si valuta
- Evidenta veniturilor si cheltuielilor pe centre de profit (la cererea clientului)
- Tinerea contabilitatii mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar
- Elaborarea balantei de verificare, a jurnalelor de TVA si a registrului Cartea Mare
- Completarea Registrului Jurnal
- Intocmirea si depunerea declaratiilor si raportarilor catre autoritati precum si a Situatiilor financiare semestriale si anuale in conformitate cu legislatia in vigoare
- Completarea Registrului Inventar
- Pregatirea unui model de dosar pentru inventarierea anuala

Servicii administrative :

- Pregatirea persoanei/persoanelor desemnate de beneficiar pentru efectuarea contabilitatii primare - respectiv modul de intocmire a documentelor justificative : facturi, NIR-uri, bonuri de consum, etc.
- Pe perioada derularii contractului reglarea fisei de platitor la ANAF in cazul in care nu au existat intarzieri a platilor catre stat
- Compensarea sumelor de plata din fisa de platitor, pentru perioda contractului de contabilitate

Salarizare si managementul resurselor umane :

- Pregatirea contractelor de munca , a actelor aditioanale si a deciziilor de incetare a contractelor de munca
- Inregistrarea firmelor la Inspectoratul Teritorial de Munca - ITM si obtinerea user-ului si a parolei pentru transmiterea in Revisal
- Completarea si transmiterea datelor in Revisal
- Consultanta/Intocmire adeverinte salariati
- Verificare corectitudine pontaj
- Intocmire state de plata in baza pontajului furnizat de client
- Calcul contributii sociale precum si a concediilor medicale, concediilor de odihna

Consultanta fiscala

- Acordarea de asistenţă şi prestarea de servicii profesionale în domeniul fiscal, inclusiv realizarea de expertize fiscale extrajudiciare la solicitarea organelor fiscale sau a oricăror altor persoane sau entităţi interesate;
- Prestarea de servicii şi asistenţă de specialitate pentru întocmirea declaraţiilor fiscale;
- Certificarea declaraţiilor fiscale, în condiţiile legii;
- Asistenţă şi servicii pe probleme de procedură fiscală;
- Asistenţă privind întocmirea documentaţiei pentru exercitarea căilor de atac împotriva titlurilor de creanţă şi a altor acte administrative fiscale;
- Asistenţă şi reprezentare în faţa organelor fiscale, inclusiv acordarea de asistenţă de specialitate pe parcursul derulării inspecţiei fiscale;

Servicii contabile specifice:

- Contabilitate in partida simplat pentru PFA-uri, PFI-uri si etitatilor care obtin venituri in mod independent
- Servicii ce sunt prestate de expertii contabili in cazul fuziunilor, lichidariilor
- Servicii contabile pentru Brokeri de asigurare - raportari catre ASF
- Servicii contabile pentru ONG-uri
- Servicii contabile pentru Asociatii de propritari

Consultanta si asistenta de specialitate privint contabilitatea :

- Consultanta privind organizarea si conducerea contabilitatii financiare si de gestiune precum si metode de implementare a reglementarilor contabile aplicabile
- Consultanta privind inventarierea
- Informarea periodica asupra modificarilor din legislatia financiar-contabila, fiscala precum si in legislatia muncii

Consultanta si asistenta pentru infiintarea si reorganizarea societatilor comerciale

Servicii pe care nu le prestam

Pentru aceste servicii putem oferi consultanta sau recomandari pentru alti prestatori de servicii

- Contabilitate primara (activitati de intocmire a documentelor justificative : facturi, chitante, bonuri fiscale, deconturi de cheltuieli, ordine de deplasare si altor ducumente; activitati privind casieria : registrul de casa, dispozitii de plata si de incasare; activitati privind gestiunea : NIR-uri, bonuri de consum, bonuri de transfer, situatia stocurilor, etc.). Contabilitatea primara este facuta in general de compartimentele : comercial, desfacere si productie. Aceste compartimente furnizeaza 99% din documentele primare contabilitatii. Modalitatea legala de a presta acest servicu este de leasingul de personal. Nu oferim acest serviciu
- Intocmire si depunere declaratiilor la DITL, ridicarea deciziei de impunere anuala de la DITL
- Declaratii fond de mediu
- Declaratia intrastat
- Servicii SSM
- Audit

Acasa Despre noi Servicii Tarife Consultanta Utile Contact

Adresa biroului nostru este in : Bucuresti, Sector 5, Str. Calea 13 Septembrie, nr. 239, Bloc V5, Scara 1, Etaj 1, Apartament 6, Interfon 106

Ne puteti urmari pe : facebook google business site Telefon : 0727.861.263 e-mail : office@contadava.ro
Societatea noastra este membra CECCAR, avand autorizatia cu seria A nr. 0012831/24.10.2017 CECCAR Societatea noastra este membra CCF, avand autorizatia nr. 635/27.06.2018 CCF