CONTADAVA EXPERT SRL

office@contadava.ro   0727.861.263       facebook   google business site

Informarea nr.3 – martie 2018


I. Ordonanța de urgența nr.18 din 15 martie 2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative (MO 260/2018)

1. Declarație unica pentru impozitarea veniturilor altele decât salariile și declararea și plata asigurărilor sociale pentru persoanele fizice

Se introduce o noua declarație 212 - „DECLARAȚIE UNICĂ privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice” prin care se elimina șapte declarații :

a) D200 – venituri realizate din România

b) D201 – venituri realizate din străinătate

c) D220 – venit estimat/norma de venit

d) D221 – norme de venit – agricultura

e) D600 – venitul baza pentru CAS

f) D604 – stabilire CASS persoane fără venit

g) D605 – stopare CASS persoane fără venit.

Prin noul sistem se trece de la un sistem de la impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii stabilite de ANAF, la un sistem de autoimpunere, sistemul de impunere este stabilit de contribuabil prin declarația unica.

Termene de depunere și plata

Declarația se va depune o singura data pe an

Pentru acest an, termenul de depunere a declarației este data de 15 iulie 2018 (definitivare an fiscal 2017 și estimare 2018), iar termenul de plata este 15 martie 2019.

Începând din 2019 termenul de depunere unic este în data de 15 martie, reprezentând definitivare an fiscal precedent și estimare an curent, iar termenul de plata va vi data de 15 martie a anului următor.

Pentru anul 2018 declarația se poate depune și pe suport de hârtie, dar din 2019 se va depune obligatoriu prin sistem electronic (cu semnătură digitala)

Bonificații pentru 2018 :

a) 5% dacă D212 se depune pana la 15.07.2018 prin mijloace electronice, iar obligațiile fiscale se achita integral pana la 15.03.2019

b) 5% dacă obligațiile fiscale se achita integral pana la 15.12.2018

Dacă se îndeplinesc condițiile cumulat puteți beneficia de o reducere de 10%

CAS
- Se datorează CAS de persoanele fizice care obțin venituri din activități independente și din drepturi de proprietate intelectuala.

- CAS nu se va datora de pensionari; CAS nu se va datora nici pentru venituri din drepturi de proprietate intelectuala în situația în care persoanele fizice respective obțin și venituri din salarii.


- Persoana fizica face evaluarea pentru încadrarea ca plătitor CAS, în funcție de venitul estimat pentru anul curent (independent de venitul realizat în anul precedent):

a) daca venitul net estimat pentru anul curent este 22.800 lei, atunci datorează CAS la un venit ales, dar nu mai mic decât nivelul salariul minim brut pe tara (anual 25% * cel puțin 1.900 lei * 12 luni);
b) daca venitul net estimat pentru anul curent este < 22.800 lei – nu este obligatorie plata CAS (se poate asigura opțional). Totuși, în situația în care în anul viitor, odată cu depunerea declarației finale, se constata depășirea plafonului atunci se datorează CAS conform lit.a).


- Pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuale estimate a depăși, la un singur plătitor, plafonul anual de 22.800 lei, CAS se va retine de plătitor.

- Sistemul de bonificații prevazut la impozitul pe venit se aplica în mod corespunzător și la CAS.
- Plățile de CAS se pot efectua oricând pana la scadenta (15 martie anul următor).
- Contribuabilul are posibilitatea de a rectifica oricând declarația privind veniturile estimate pana la termenul de plata (pana la 15 martie a anului următor).

CASS

- CASS se va datora în funcție de veniturile estimate a se realiza în anul curent, cumulat, din activități independente, cedarea folosinței bunurilor, asocieri, activități agricole, investiții și alte surse:

a) daca venitul net estimat se va realiza, din sursele menționate mai sus, pentru anul curent este 22.800 lei, atunci datorează CASS la salariul minim brut pe tara (anual 10% * 1.900 lei * 12 luni);

b) daca venitul net estimat pentru anul curent este < 22.800 lei, atunci nu este obligatorie plata CASS (se poate asigura opțional). Totuși, în situația în care în anul viitor, odată cu depunerea declarației finale, se constata depășirea plafonului atunci se datorează CASS conform lit. a).


- In situația în care se estimează venituri mai mici de 22.800 lei persoanele fizice pot opta pentru plata contribuției, datorând CASS astfel:

a) daca depun declarația pana la termenul legal de depunere, la o baza de calcul reprezentând valoarea a 6 salarii de baza minime brute pe tara, în vigoare la data depunerii acesteia;

Sau

b) daca depun declarația dupa termenul legal de depunere, la o baza de calcul echivalenta cu valoarea salariului de baza minim brut pe tara, în vigoare la data depunerii declarației, înmulțită cu numărul de luni ramase pana la termenul legal de depunere a declarației, inclusiv luna în care se depune declarația.

- Persoana fizica va avea calitatea de asigurat la sistemul de sănătate de la data depunerii declarației, data efectuării plații CASS nefiind relevanta.

- CASS nu se va datora pentru venituri din drepturi de proprietate intelectuala în situația în care persoanele fizice respective obțin și venituri din salarii.

- Sistemul de bonificații prevazut la impozitul pe venit se aplica în mod corespunzător și la CASS.

- Persoanele fizice care nu realizează venituri și nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata CASS pot opta, prin depunerea declarației UNICE, pentru plata contribuției, datorând CASS la o baza de calcul de 6 salarii minime brute pe tara.

II. Legea 72 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/2017 pentru modificarea și completarea Legii 225/2015 privind Codul Fiscal (MO 260/2018)

De la 01.04.2018 noul plafon de scutire de TVA este de 300.000 lei (echivalent cu 88.500 euro la cursul de la data aderării)

Pentru persoanele neînregistrate în scop de TVA :

- pentru perioada 01.01.2018 -31.03.2018 plafonul este de 220.000 lei

- pentru perioada 01.04.2018 -31.12.2018 plafonul este de 300.000 lei

Persoanele înregistrate în scopuri de TVA pot solicita anularea înregistrării în scopuri de TVA dacă îndeplinesc condițiile :

a) în anul 2017 nu au depășit plafonul de scutire de 220.000 lei

b) în anul 2018 nu depășesc plafonul de scutire de 300.000 lei

III. Ordinul 627 din 8 martie 2018 privind aprobarea procedurii de transmitere a datelor caselor de marcat electronice fiscal

Fișierele XML, fișierul registru și celelalte informații utilizate în schimbul de informații cu sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscal al ANAF, semnate folosind certificatul digital al aparatului de marcat electronic fiscal, sunt exportate de pe aparatul de marcat electronic fiscal pe un mediu de stocare extern.

Aceste informații sunt atașate unui formular pdf inteligent, sunt validate cu cu certificat digital calificat și se transmite on-line către ANAF.

Termenul de depunere este 20 a lunii următoare a în care a aparatele de marcat electronice fiscale au fost folosite

În cazul în care exista case de marcat electronice fiscal neutilizate se va depune o alta declarație în format electronic (se transmite on-line), tot pana pe data de 20 a lunii următoare de raportare

IV. Legea 64 din 12 martie 2018 pentru completarea Codului Muncii

Se introduce o noua sărbătoare legala, zi nelucrătoare, Vinerea Mare, ultima zi de vineri înaintea Pastelui.

Acasa Despre noi Servicii Tarife Consultanta Utile Contact

Adresa biroului nostru este in : Str.Calea 13 Septembrie, nr.239, bloc V5, scara 1, et.1, apartament 6, Bucuresti, Sector 5

Ne puteti urmari pe : facebook google business site Telefon : 0727.861.263 e-mail : office@contadava.ro
Societatea noastra de contabilitate este membra CECCAR, avand autorizatia cu seria A nr. 0012831/24.10.2017      CECCAR