CONTADAVA EXPERT SRL

office@contadava.ro   0727.861.263       facebook   google business site

Informarea nr.4 – aprilie 2018


Informarea nr.4 – aprilie 2018

I. Ordonanța de urgența nr.25 din 29 martie 2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare (MO 291/2018)

1. Modificari aduse Codului Fiscal

a) Platitorii de impozit pe profit dacă vor face sponsorizari, vor avea obligatia de a depune o declarație informativa privind beneficiarii sponsorizarilor

b) Platitorii de impozit pe venitul micriointreprinderilor :

- pot opta ca sa devină platitori de impozit pe profit dacă îndeplinesc doua condiții: au un capital social de minim 45,000 lei și au cel puțin 2 salariati cu norma întreaga. Începând cu trimestru în care sunt indeplinite cele doua condiții pot opta sa devină platitori de impozit pe profit. Calculul și plata impozitului pe profit se va efectua lund în considerare veniturile și cheltuielile realizate începând cu luna în care au optat pentru schimbarea impozitarii. Prevederea se aplica începând cu 1 aprilie 2018

- dacă vor efectua sponsoriuzari pot beneficia de un credit fiscal de pana 20% din valoarea impozitului datorat în trimestrul în care au făcut sponsorizarea

- dacă vor face sponsorizari vor avea obligatia sa depună o declarație informativa ca și platitorii de impozit pe profit.

c) Platitorii de impozit pe venit (persoane fizice) pot dispune asupra destinatiei unei sume reprezentând 2% (pentru sustinerea entitatilor nonprofit, a unitatilor de cult și pentru acordarea burselor private) sau 3,5% (pentru sustinerea entitatilor nonprofit și a unitatilor de cult care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel putiun un serviciu social licentiat)

2. Modificari aduse Codului de Procedura Fiscala

- Contrbuabili care solicita rambursare de TVA și sunt beneficiari de esalonari la plata taxelor, vor primi rambursarea cu efectuarea ulterioara a inspectiei fiscale.

- În cazul contribuabililor care au datorii și nu dețin bunuri în proprietate, situația de dificultate generata de lipsa temporara de disponibilitati o pot mentiona în cererea pentru acordarea esalonarii. La cerere pot atasa o propunere de esalonare la plata (organul fiscal decide data tine cont de aceasta propunere). Termenul de solutionare a cerereri este 15 zile de la data inregistrari.

3. Procedura de restituire a taxelor auto

- Restituirea taxelor auto se ca face doar în baza cererii de restituire.

II. Legea nr.88 din 4 aprilie 2018 privind aprobarea Ordonantei de urgența a Guvernului nr. 56/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 – Codul Muncii (MO 315/2018)

a) Incheierea contractului individual de munca trebuie să se facă cel târziu în ziua anterioara inceperii activitatii de către salariat. Tot atunci se transmit datele în REVISAL

b) S-a introdus în plafon maxim pentru contraventia constand în primirea la munca a unei persoane fără incheierea unui contract individual de munca (sau cu un contract suspendat sau în afara programului de lucru convenit), astfel :

- 20.000 lei pentru fiecare persoana identificata care lucrează fără incheierea unui contract de munca, fără a se depasi valoarea cumulata de 200.000 lei

- 10.000 lei pentru fiecare persoana identificata ca lucrează înafara programului și este angajata cu timp partial de lucru, fără a se depasi valoarea cumulata de 200.000 lei

Acasa Despre noi Servicii Tarife Consultanta Utile Contact

Adresa biroului nostru este in : Str.Calea 13 Septembrie, nr.239, bloc V5, scara 1, et.1, apartament 6, Bucuresti, Sector 5

Ne puteti urmari pe : facebook google business site Telefon : 0727.861.263 e-mail : office@contadava.ro
Societatea noastra de contabilitate este membra CECCAR, avand autorizatia cu seria A nr. 0012831/24.10.2017      CECCAR